Souhlas se zpracováním osobních údajů

Seznamte se s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů 

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ORDICZECH, s.r.o., se sídlem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 25704729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62763 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

 

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) 

  • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo) 

  • Informace o nákupních zvyklostech 

 
Účelem zpracování je splnění smluvního závazku Správce poskytnout Vám zboží a služby, které se rozhodnete zakoupit na našem webovém portálu www.orsay.cz. Pokud se zároveň rozhodnete registrovat, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru orsay.cz, který Vám umožní pohodlnější nakupování a správu objednávek na e-shopu orsay.cz. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na info@orsay.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností. 
 
Doba zpracování osobních údajů: po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě registrace po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jejího skončení. Dále má Správce povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu. 
 
Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost ORDICZECH, s.r.o má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste na www.orsay.cz zakoupili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý e-mail můžete odmítnout také z Vašeho uživatelského účtu. 
Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou: 

 

  • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu orsay.cz, marketingové analýzy a e-mailing 

  • dopravců v případě zaslání zboží 

  • poskytovatelů platebních služeb 

  • Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využíváme zpracovatele Heureka Shopping s.r.o. a Glami.cz 

 

Kontaktní údaje Správce: 
 
ORDICZECH, s.r.o. 
adresa: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov 
tel. [+420 212 812 100]  
e-mail: info@orsay.cz. V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese:gdpr@orsay.cz. Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. 

 

https://orsay.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-orsay